Toegevoegd aan Mijn favorieten

Kennedy van der Laan

Kennedy Van der Laan is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Amsterdam, met de wereld als ons werkveld. Ons kantoor is opgericht in 1992 en staat met bijna 100 advocaten en notarissen in de top 20 advocatenkantoren in Nederland. We geven to-the-point advies en cliënten kunnen rekenen op een persoonlijke aanpak, waarbij wij optreden als betrouwbare sparring partner. Toegankelijk, niet stijf of chic. We zijn ambitieus en doen zaken graag op onze manier. We zoeken de kortste weg naar een oplossing door zaken niet ingewikkelder te maken dan ze zijn. We spreken de taal van de cliënt en zijn realistisch en open over de kansen op succes. Wij geven heldere en praktische adviezen, proberen escalatie te voorkomen, maar treden doortastend op als het op procederen aankomt.

Het recht kent geen geheimen voor ons; het is onze comfort zone. Innovatief samenwerken vereist echter een blik die verder reikt dan dat. Daarom verkennen we dagelijks nieuwe manieren van samenwerken, kennisdeling en pricing. In nauwe samenwerking met onze business partners en ontwikkelen we voortdurend nieuwe legal tech-producten, waardoor we voorop blijven lopen in de markt.

Het Team Verzekeringen & Aansprakelijkheid van Kennedy Van der Laan bestaat uit 18 advocaten en richt zich met name op de nationale en internationale verzekeringspraktijk. Onze cliënten zijn actief over de gehele markt en bestaan onder meer uit de in Nederland actieve nationale en internationale verzekeraars, tussenpersonen, beursmakelaars, verzekering-pools, expertisebureaus en agenten. Daarnaast staan we regelmatig multinationals, ziekenhuizen, lagere overheden en andere overheidsinstellingen bij en hebben we nauwe contacten binnen de academische wereld. De advocaten uit het Team Verzekeringen & Aansprakelijkheid maken bovendien deel uit van het Team Proces- en Geschilbeslechting. Deze combinatie biedt de garantie op het best mogelijke resultaat in iedere (conflict)situatie.

www.kvdl.com