Toegevoegd aan Mijn favorieten

VNAB

Wie zijn wij?

De VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.) is de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Onze leden verzorgen verzekeringsoplossingen in combinatie met riskmanagementconsultancy voor omvangrijke en complexe risico's. De VNAB behartigt de belangen van de sector door het faciliteren van de markt met efficiënte ICT-systemen (e-ABS, Sanctiepl@tform en iDOSpl@tform), door het bevorderen van kennisvorming en -overdracht, door het agenderen van voor de sector belangrijke thema's en door het voeren van een actief reputatiebeleid.

De VNAB ondersteunt haar leden in hun succes op de zakelijke schadeverzekeringsmarkt langs drie strategische pijlers: Markmeesterschap, Kennis en Ontmoeten & Verbinden. Lees meer over de pijlers op onze website.

Young professionals

De zakelijke verzekeringsmarkt, ook wel coassurantiemarkt genoemd, is een boeiende wereld van risicomanagement op het hoogste niveau. Voor de meeste ondernemingen is het onmogelijk om te functioneren zonder deze markt. In de zakelijke verzekeringsmarkt zijn veel verzekeraars en makelaars actief, waarvan ruim 90 leden van de VNAB.

Professionals met verschillende achtergronden, zoals economen, bedrijfskundigen, juristen, maar ook HBO- en WO'ers met een technische achtergrond vinden een plek in deze veelzijdige markt. Voor intelligente, ambitieuze en leergierige young professionals biedt de zakelijke verzekeringsmarkt volop mogelijkheden voor een uitdagende carrière.

Opleiding en traineeship
Er is geen specifieke opleiding tot verzekeraar of makelaar. Je leert door ervaring op te doen in de praktijk en er zijn uiteraard veel opleidingsmogelijkheden. Speciaal voor de nieuwkomers in de branche biedt de VNAB de Introducties Coassurantie aan. Tijdens deze introductie maak je kennis met de markt, de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en onderlinge verhoudingen.

Daarnaast wordt er momenteel een uniek marktbreed Risk Insurance Traineeship ontwikkeld die je de ultieme kickstart geeft in deze boeiende branche.

Risk has the future
Het is een marktbrede uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. De onbekendheid met de (groot)zakelijke schademarkt is groot onder studenten en schoolverlaters. De VNAB neemt daarom een centrale rol in bij het promoten van de zakelijke schademarkt en de carrièreperspectieven binnen deze markt.

Samen met haar leden werkt de VNAB onder andere aan marktbrede arbeidsmarktcommunicatie, de ontwikkeling van aantrekkelijke games en casuïstiek en het versterken van de samenwerking met hogescholen en universiteiten. Hogescholen en universiteiten bieden vele mogelijkheden zoals gastcolleges, workshops, open dagen en stage- en afstudeermarkten. Binnenkort worden de mogelijkheden samengevat in een activiteitenplan waar VNAB leden aan kunnen deelnemen.


Meer informatie vind je op onze website: www.vnab.nl