Toegevoegd aan Mijn favorieten

Business partner worden

Young InSurance is in 2009 gestart met als oogpunt het aanbieden van een groot en toegankelijk netwerk voor jongeren (<35) binnen de verzekeringsbranche. Dankzij onze leden en sponsoren zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een serieus platform binnen de verzekeringsmarkt met een Young InSurance LinkedIn community van meer dan 2000 volgers en zo’n 20 vaste netwerkpartners.

Absolute hoogtepunten van de afgelopen jaren waren de buitenland reizen, het opzetten van Match InSurance (mentor-menteetraject), het Assurantie Hockeytoernooi en de vele masterclasses en gezellige borrels met als kers op de taart het winnen van de VNAB award in 2019. Allemaal mede mogelijk gemaakt door de netwerkpartners die ons een warm hart toedragen.

Wil jij ook een bedrijfslidmaatschap van Young InSurance met alle voordelen van dien, zoals een uitgebreide vermelding op onze website, het onder de aandacht brengen van vacatures en/of een evenement sponsoren of zelfs organiseren? Neem dan voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Mijke Grift (voorzitter). 

Wat zeggen onze partners?        

          "Voor ons is Young Insurance een netwerk van jong professionals waarbij op een                                                       laagdrempelige manier contact met elkaar gelegd kan en mag worden.                                                                         Daarbij vinden wij het van belang dat wij onze kennis over mogen brengen op de leden van Young                   Insurance en daarbij te bekijken waar we aansluiting kunnen vinden tussen de verschillende                             marktpartijen.

          Wij hopen het verschil te kunnen maken als partner enerzijds door meer respect voor ons                                    vak te vragen aan de jonge generatie en anderzijds in de vorm van kennisdeling aan te bieden".

         Patrick Neeleman - Manager Marketing & Sales bij BELFOR


"Vanuit onze kernwaarden samenwerking, groei, inclusie, verantwoordelijk nemen en er voor elkaar zijn,                  kiezen wij altijd voor verbinding en partnerschap. Wij herkennen ons volledig in de doelstellingen en                  uitgangspunten van Young InSurance en leveren daarom met veel genoegen onze bijdrage. Ik heb bewondering          voor de onderneming en het vermogen niet alleen elkaar te binden, maar ook te zorgen voor de verbinding met anderen. Het contact met Young InSurance is altijd buitengewoon plezierig. Sedgwick vindt het een geweldig initiatief. Dit wordt mede geïllustreerd door het feit dat de medeoprichters van Young Insurance destijds                  werkzaam waren bij ons bedrijf. Vanaf het begin hebben we dit hartelijk ondersteund! Samenzijn en samen geweldige dingen beleven helpt ons en Young InSurance om jullie ambitieuze agenda te versterken. Het sociale aspect is natuurlijk ook niet te onderschatten."

Johannes Marinus -  COO bij Sedgwick Netherlands

         

          "Meijers is business partner van Young Insurance geworden,  omdat wij heel veel belang hechten                     aan het aansluiten van een nieuwe generatie aan ons vak. Gemotiveerde, jonge en slimme mensen                 hebben we nodig om ons vakgebied toekomstbestendig te houden. Wij investeren binnen ons bedrijf             in jong talent en vinden het tegelijkertijd essentieel om dat ook branchebreed te doen."

           Leslie de Swaan - Manager Marketing en Communicatie & Marielle Hoogland - Chief                       People Officer bij Meijers

              "Young InSurance wordt binnen Meijers ontzettend positief ontvangen. We hebben verschillende collega’s die aanwezig zijn bij Young InSurance events. Ook het mentor – mentee programma waarin je wordt gekoppeld aan een ervaren mentor die helpt met het nadenken over de vervolgstappen in je carrière, is enorm waardevol. Young Insurance is in de afgelopen jaren een onmisbare partner geworden voor de bedrijven in de markt. Het zorgt ervoor dat jonge mensen zich meer betrokken voelen bij de branche en daardoor ook meer geneigd zijn hierin te blijven werken. Het bij elkaar brengen van jong talent brengt een andere dynamiek en verbreed het blikveld. Het zorgt er ook voor dat de reguliere netwerkevenementen een stuk interessanter worden. In de branche is het over het algemeen toch ‘ons kent ons’, dus is het belangrijk om verschillende mensen te leren kennen."   Maxime Hoeflaken - Senior Schadebehandelaar bij Meijers

"De verzekeringsbranche is divers. Alle marktpartijen (verzekeraars, makelaars, experts etc.) beschikken over            hun eigen expertise en door kennis met elkaar te delen, kunnen we als branche profiteren en tot nog betere oplossingen komen. Young Insurance biedt hiervoor een platform door jonge professionals met elkaar en                    met gerenommeerde partijen in de markt in contact te brengen. Chubb werkt al jaren met veel plezier samen          met Young Insurance. Om kennis te delen door middel van bijvoorbeeld onze jaarlijkse Masterclass, maar zeker          ook om van de vernieuwende inzichten van deze groep jonge professionals te leren. En natuurlijk is ook het sociale aspect niet onbelangrijk."

Ron Verhulsdonck - Country President Benelux bij Chubb European Group SE


Onze business partners
Aanmelden nieuwsbrief